Kilo alıp verme, güneş ve yaşlanma gibi etkenler sonucunda, özellikle uyluğun iç kısmında ve kalça kısmındaki dokularda gevşeklik ve sarkma oluşur. Uyluk germe ve kalça germe ameliyatıyla bu dokulara tekrar gerginlik kazandırılır ve estetik olarak daha düzgün kontur verilir. Nisbeten daha genç hastalarda, deri kalitesinin iyi olduğu ve sarkıklığın olmadığı durumlarda, yani sadece yağ birikiminin fazla olduğu olgularda lipomatik ile başarılı sonuç elde edilir. Ancak, daha ileri yaş grubunda, fazla yağ dokusu ile birlikte deri sarkıklığı var ise lipomatik tek başına yetersiz olacaktır. Bu gibi durumlarda uyluk ve kalça germe ameliyatı lipomatik kombine edilerek daha iyi sonuçlar alınabilir. Bu ameliyat genellikle genel anestezi altında ve hastane koşullarında yapılır. Ancak sadece uyluk germe , yapılacaksa lokal anestezi altında da yapılabilir. Ameliyat ortalama 1-1,5 saat sürer.

Bu ameliyatta uyluk ve kalça bölümlerinde sarkmış ve gevşemiş olan deri ve yağ dokusu karın germe ameliyatına benzer bir şekilde alttaki derin dokulardan ayrılır, fazlalık kısmımlar eliptik bir şekilde çıkartılırak gerginleştirilir..

Uyluk ve kalça germe ameliyatları ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir, lipomatik da kombine edilebilir. Yara izi çizgi şeklindedir. Uyluk germede bu yara izi kasık bölgesinde gizli bir şekilde duracak, kalça germede ise, yara izi kalça kemiğinin hemen üstünde, vücudun yan bölgesinde, bikini-iç çamaşırı altında kalacak şekilde dizayn edilir.

Hasta bu ameliyattan sonra 1 gün hastanede kalır. Ameliyat bölgelerine dren konabilir. Gelen sıvı miktarına göre 1-3 günde drenler çekilir. Ameliyat yerlerinde ilk başlarda bir rahatsızlık hissi veya ağrı hissi olacaktır ve ağızdan alınacak ağrı kesicilerle giderilecektir. İlk başlarda yürümek ağrılı olacak fakat bir kaç gün içinde ağrılar büyük ölçüde azalacaktır. Hasta ameliyattan 48 saat sonra duş alabilir. İlk iki hafta aktiviteler sınırlı olacaktır. Günlük aktivitelere ikinci hafta içinde yavaş yavaş dönülebilir. Spor aktivitelerine katılmak için 4-6 hafta geçmelidir.