İnsan vücudunda, genetik faktörlerin etkisiyle ya da güneş ışığının radyoaktivite etkisi sebebiyle çeşitli bölgelerde ben (nevüs) oluşumu görülebilir. Bir insanda değişik büyüklüklerde ve çok sayıda ben olabilir. Bu benler kahverengi, siyah veya mavi renkte olabileceği gibi birden fazla renk karışımı da olabilir. Ciltten kabarık veya ciltle aynı seviyede ben bulunabilir. Vücuttaki benlerin cerrahi olarak çıkarılması için belli bazı kriterlerin olması gerekmektedir.

Benlerin cerrahi olarak çıkarılması için gerekli kriterler şunlardır:
Çap: 5 mm den büyük olanlar
Renk: Siyah, kahve-siyah birden fazla renk içerenler
Sınır: Çevresi düzensiz, belirsiz, silik olanlar
Kanama: Üzerinde yara açılan, kanamaya meyilli benler
Kızarıklık: Etrafı kızaran benler
Tahriş: Sıkça tahriş olan (saç içinde, elbise askısı, gömlek yakası bölgesinde) benler

Koyu renkli benler farklı oranlarda kansere dönüşme riski taşırlar. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu, benlerin deri kanserine dönüşüm olasılığının tam olarak bilinememesi ve kansere dönüştüklerinde bu durumun kolaylıkla fark edilememesidir. Hastada riskli görülen benler yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak ve klinik tecrübeye göre sınıflandırılarak şüpheli olanlar cerrahi olarak alınmaktadır. Çıkarılan doku daha sonra patolojik incelemeye gönderilmektedir.

Toplumsal olarak ben çıkarılması hakkında bilinen yanlışların başında, benlerin cerrahi olarak çıkarılmasının kansere neden olacağı düşüncesi gelmektedir. Bu sık yapılan ve insan hayatını tehlikeye sokan en büyük yanlışlardan birisidir. Bilimsel olarak cerrahi uygulamaların kansere neden olması kesinlikle mümkün değildir.

Atmosferdeki ozon tabakası incelmesi ve çevre koşullarının bozulması (kanserojen atıklar ve maddelerin artışı) deri kanserlerinin görülme sıklığını oldukça arttırmıştır.

 

Vücudunda çok sayıda ben bulunan ve güneşe çok sık maruz kalan açık tenli kişiler, belli aralıklarla bu alanda uzmanlaşmış doktor (Plastik Cerrahi veya Dermatoloji Uzmanı) tarafından takip edilmelidir. Doktor kontrolü sonrasında endikasyonu olan benlerin cerrahi olarak çıkartılması gerekmektedir.